Totalul afișărilor de pagină

15 ian. 2019

Ingerii karmei ...

Fiecare element, de la AKASHA la Pământ, are îngerii săi specifici, îngeri cunoscuţi întradiţia occidentală sub numele de îngeri ai Eterului, îngeri ai Aerului, îngeri ai Focului, îngeri ai Apei, îngeri ai Pământului, ei fiind în legătură cu entităţile subtile (spiritele naturii) care populează lumile subtile intermediare (gnomi, ondină, salamandre. fee, etc.). Îngerii sunt decimanifestări ale atributelor Fiinţei Divine (Dumnezeu).În particular, printre îngerii care sunt cu mai direct implicaţi în evoluţia spirituală afiinţei umane, se numără şi aşa-numiţii Îngeri ai Focului Spiritual, Îngerii solari şi îngeriiKARMA-ei. În timp ce îngerii Focului Spiritual sunt implicaţi în toate fenomenele detransmutaţie şi sublimare alchimică ale fiinţei, Îngerii Solari ne ajută foarte mult să obţinem, prin intermediul energiei solare binefăcătoare, o stare de perfectă sănătate, tinereţe, frumuseţe,strălucitoare şi plenitudine, expresii (reflectări) umane ale perfecţiunii divine. Îngerii KARMA-ei ne ajută să ne controlăm gândurile, sentimentele, cuvintele şi acţiunile, putând aranjate aşafel conjuncturile exterioare pentru ca noi să învăţăm cât mai mult din experienţa noastrăindividuală. Ei ne ajută, de asemenea, să înţelegem că suntem răspunzători de toate acţiunilenoastre şi că întreaga viaţă este în realitate o imensă şcoală pe care trebuie să o absolvim cusucces.Aflându-se mereu în slujba Iubirii Divine, îngerii KARMA-ei acţionează direct asuprafiinţelor umane, ajutându-le să recunoască şi să înţeleagă profund această lege fundamentală aacţiunii compensate, sau a Cauzei şi a Efectului (legea KARMA-ei), prin intermediul experienţei umane individuale, spre deosebire de îngerii din triada intermediară, careguvernează într-un mod general (la nivel cosmic) legea KARMA-ei.În Biblie, sunt foarte numeroase referirile la ajutorul neprecupeţit şi dezinteresat alîngerilor. Faptele Apostolilor, de exemplu, sunt pline de relatări ale unor intervenţii angelice în perioada creştinismului timpuriu. Numiţi generic şi "Mesageri", îngerii (a noua ierarhie angelică) mai sunt cunoscuţiadesea în tradiţia creştină şi ca "Fiii Luminii Divine". Atunci când începe evoluţia umanităţii, ei sunt cei din urmă „născuţi” printre Ierarhiile existente. Din această cauză, ei preced direct fiinţaumană în drumul său către îndumnezeite. Dorinţele şi gândurile îngerilor le sunt inspirate deIerarhiile angelice superioare, astfel încât aproape întotdeauna gândurile lor reflectă ordinea şiarmonia cosmică. Fiind purtătorul acestei înţelepciuni divine, îngerul nu se poate întrupa în om,dar poate să-1 inspire. El ocroteşte şi ghidează tainic fiinţa umană, călăuzindu-ne destinulindividual către ţelul suprem şi ultim al oricărei creaturi: fuziunea ei deplină şi extatică cu Creatorul totului (Dumnezeu).Deşi pot fi rareori văzuţi de fiinţa umană obişnuită (de obicei doar în anumite condiţii demare puritate lăuntrică), îngerii se manifestă adesea în planul eteric al Creaţiei, deci implicit eine pot inspira direct la nivelul aurei noastre.Atât de luminoşi, de puternici şi de puri sunt îngerii, comparativ cu fiinţele umaneobişnuite, încât în aproape toate tradiţiile spirituale sau religioase se recomandă apelarea ajutorului şi inspiraţiei lor.
Pentru aproape orice fiinţă umană care aspiră la desăvârşirea spirituală, ajutorul îngerilor este indispensabil (chiar dacă ea nu este conştientă de acest ajutor) de-a lungul întregii salevieţi. Şi întrucât fiinţa umană obişnuită moare, de regulă, la fel precum a trăit (cu alte cuvinte,ea păstreazăaceeaşi frecventă predominantă de vibraţie), ajutorul îngerilor este extrem de importantşi în momentul morţii. 

Cu privire la acest aspect, sfântul Ioan Gură de Aur afumă: „Dacă oricine are nevoie de un ghid (călăuză), pentru a trece, într-o zonă necunoscută de el, dintr-un oraş într-altul, cu mult mai mult are nevoie sufletul nostru de cineva care să-i arate drumul cel bun atunci candela părăseşte limitările corpului material şi se îndreaptă spre misterioasele sfereale spiritului".
Pe de altă parte, Sfinţii îngeri îi slujesc cu devotament pe marii înţelepţi, care au atins într-un foarte înalt grad starea de îndumnezeire, această slujire plină de dragoste fiind de altfelşi una dintre misiunile lor permanente.Potrivit lui Dionisie Areopagitul: "Îngerii încheie toate ordinele (ierarhiile) inteligenţelor cosmice [entităţilor angelice], având cea de pe urmă calitate îngerească între făpturile cereşti.Iar ei sunt numiţi de noi îngeri în chip cu atât mai propriu decât cei de mai înainte, cu câttreapta lor ierarhică este mai vădită şi mai apropiată de lume".
-sursa- https://iubirepentruingeri.blogspot.com-
 Iti transmit din suflet Lumina si Iubire.
gabriella.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu