Totalul afișărilor de pagină

21 aug. 2015

Spiritele formei...

După desăvârşirea spiritelor naturii care a durat foarte mult după modul nostru de a percepe timpul, Dumnezeu a creat spiritele formelor. Acestea toate sunt cunoscute sub denumirea de spirite ale formei sau îngeri. Putem să vorbim despre îngerii spirit din două perspective.
Prima perspectivă ar consta în faptul că Dumnezeu a creat o categorie aparte de îngeri spirit pe care vom conveni să-i numim îngeri ai temeliei lumii şcoală a spiritelor. Aceşti îngeri foarte puternici, sunt îngerii păzitori ai lumii şcoală a spiritelor lui Dumnezeu. Ei au atribuţiuni specifice fiecărei funcţii date lor de Dumnezeu. Putem afirma însă că principalul lor atribut este de a nu lăsa oameni, îngeri ori spirite ale naturii nedesăvârşite (rele) să pătrundă din lumile de dinaintea lumii spiritului în lumea spiritului şcoală a lui Dumnezeu.
Astfel primii 12 îngeri spirit fără formă au următoarele sarcini şi anume:Să păzească gândurile, cuvintele, purtările şi lumina oamenilor spirit din lumea şcoală a spiritului în relaţiile omului spirit cu familia, cu semenii şi cu Dumnezeu spirit.
Următorii 8 îngeri fără formă ai temeliei lumii spiritelor au sarcina să păzească gândurile, cuvintele, purtările şi lumina spiritelor naturii şi a îngerilor din lumea spiritelor.
Ultimul înger fără formă preaputernic, al temelieii lumii spiritelor are sarcina de a-i ajuta în anumite momente grele pe cei 20 de îngeri ai temeliei aflaţi în ocrotirea sa. Acest înger preaputernic al temeliei lumii spiritelor, este numit în lumea spiritelor „purtătorul de lumină” al lui Dumnezeu spirit.Acesti îngeri ai temeliei lumii spiritelor, au fost creaţi din gândurile, cuvintele, purtările şi lumina lumii spiritelor, din trupurile alcătuite din gând, cuvânt, purtare şi lumină ale creaţiei spiritelor naturii şi îngerilor din lumea spiritelor.
Cea de-a doua perspectivă din care putem vorbi de îngeri este aceea a îngerilor formei ce au trup de spirit şi care îndeplinesc funcţiuni diferite în interiorul lumii spiritelor.
Dumnezeu a luat energii de gând, energii de cuvânt, energii de purtare şi energii de lumină din toata creaţia Lui de până în momentul creării îngerilor formei. Cu aceste energii, Dumnezeu a creat trupuri îngereşti şi le-a animat cu suflarea spiritului său. Numărul îngerilor spirit este nesfârşit. El a umblat împreună cu îngerii spirit şi i-a învăţat minunata artă dumnezeiască de a îngriji şi de a ocroti creaţia Sa minunată şi de a îngriji totodată de fraţii lor spiritele naturii. Toţi îngerii s-au desăvârşit în umblarea şi învăţarea lor cu Dumnezeu. Şi îngerii au ajuns să fie desăvârşiţi precum spiritele naturii. Peste tot plutea fericirea, bucuria şi armonia pentru că toţi împreună aveau aceleaşi gânduri, cuvinte, purtări şi lumină ca Dumnezeu. Astfel toţi erau unii în alţii, Dumnezeu era în toţi şi toţi erau în Dumnezeu.
-sursa-http://aripialbastredeinger.blogspot.ro/-
Inchei cu Trebuie sa Traiesc.
gabriella.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu